Dịch vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Hà Nội

 Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là công đoạn cần thiết trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường.Chất lượng sản phẩm làm nên thương hiệu của nhà sản xuất, tạo niềm tin đối với khách hàng. Tư Vấn Minh Việt nhận tư vấn thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng  sản phẩm như thực phẩm , mỹ phẩm , thực phẩm chức năng uy tín.

CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

 v Luật an toàn thực phẩm 2010
 v Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật an toàn thực phẩm ngày 25/04/2012
 v Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ y tế hướng dẫn công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

DỊCH VỤ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI MINH VIỆT

Khách hàng cần chuẩn bị nhưng giấy tờ sau:
 v Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
 v Bản sao đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất và kinh doanh thực phẩm
 v Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 v Dự thảo nhãn sản phẩm
 v Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.
 v 03 mẫu sản phẩm

THỦ TỤC CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI MINH VIỆT

 v Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến Công bố tiêu chuẩn chất lượngnhư: các quy định của pháp luật; trình tự thủ tục, hồ sơ
 v Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng
 v Hỗ trợ khách hàng trong trường hợp có nhu cầu dịch thuật, công chứng
 v Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả cho quý khách hàng.

công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Nguồn: http://www.tuvanluathanoi.com/dich-vu/dich-vu-cong-bo-tieu-chuan-chat-luong-san-pham.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>