Đũa cao cấp – Dụng cụ thiết bị buffet

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Nguyên Phúc là nhà cung cấp thiết bị khách san, thiết bị nhà hàng, thiết bị dụng cụ bếp, dụng cụ buffet, thiết bị buffet, thiết bị tiền sảnh, thiết bị buồn phòng, dụng cụ bar… 

Dưới đây là một số sản phẩm về Đũa cao cấp buffet mà chúng tôi hiện đang cung cấp (click vào hình để phóng lớn) 
Đũa bọc vàng bạc cao cấp E5003 273mm


Đũa bọc vàng bạc cao cấp E5002 273mm


Đũa bọc vàng bạc cao cấp E5001 273mm


Đũa bọc vàng bạc cao cấp E3005 273mm


Đũa bọc vàng bạc cao cấp E3004 273mm


Đũa bọc vàng bạc B2509 273mm


Đũa bọc vàng bạc cao cấp B2515 273mm


Đũa bọc vàng bạc cao cấp E3003 273mm


Đũa bọc vàng bạc cao cấp E3002 273mm


Đũa bọc vàng bạc cao cấp E5003 273mm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>